Съдържание

Делегирани бюджети 2017 г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2017 г.

Делегирани бюджети 2016 г.

Делегирани бюджети 2015 г.

Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2015 г.

Делегирани бюджети 2014 г.

С Решение № 533 на Министерския съвет от 22 юли 2014 г. са увеличени стандартите за делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ считано от 01.09.2014 г. На базата на това увеличение с ПМС № 212 от 2014 г. са  предоставени допълнителни средства  в размер на 4 млн.лв., разпределени по първостепенни разпоредители с кредити за периода 01.09.2014 -31.12.2014 г.

Делегирани бюджети 2013 г.

Делегирани бюджети 2012 г.

Делегирани бюджети 2011 г.

Делегирани бюджети 2010 г.

Делегирани бюджети 2009 г.

Делегирани бюджети 2008 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам