Съдържание

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР” В МБАЛ "Токуда болница София" АД

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Кардиология
Акредитация валидна до: 23.06.2021 г.
Оценка: 8,02

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
Акредитация валидна до: 23.06.2021 г.
Оценка: 8,80

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Акредитация валидна до: 23.06.2021 г.
Оценка: 8,86

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Акредитация валидна до: 12.03.2020 г.
Оценка: 8,86

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Неврология
Акредитация валидна до: 12.03.2020 г.
Оценка: 8,82

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Акредитация валидна до: 12.03.2020 г.
Оценка: 8,66

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Вътрешни болести
Акредитация валидна до: 26.02.2020 г.
Оценка: 8,17

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия
Акредитация валидна до: 26.02.2021 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Ангиология
Акредитация валидна до: 26.02.2020 г.
Оценка: 8,22

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам