Съдържание

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР” В ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство 
Докторска програмаДинамика, балистика и управление полета на летателни апарати
Акредитация валидна до20.01.2018 г.
Оценка: 9,49 

Професионално направление:
Докторска програмаОптични лазерни уреди и методи 
Акредитация валидна до20.01.2018 г.
Оценка: 9,36 

Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програмаАвтоматизирани системи за обработка на информация и управление
Акредитация валидна до20.01.2018 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна  техника
Докторска програмаРадиолокация и радионавигация
Акредитация валидна до20.01.2018 г.
Оценка: 9,39 

Професионално направление
Докторска програмаРадиопредавателна и радиоприемна техника
Акредитация валидна до20.01.2018 г.
Оценка: 9,22

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам