Съдържание

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР” В УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ”

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програмаОбща хирургия
Акредитация валидна до29.09.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програмаПластична и естетина хирургия
Акредитация валидна до29.09.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програмаДетска хирургия
Акредитация валидна до29.09.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програмаТоксикология
Акредитация валидна до17.11.2017 г.
Оценка: 9,60

Докторска програмаМедицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)
Акредитация валидна до17.11.2017 г.
Оценка: 9,22

Докторска програмаГръдна хирургия
Акредитация валидна до17.11.2016 г.
Оценка: 8,87

Докторска програма: Ортопедия и травматология 
Акредитация валидна до12.01.2018 г.
Оценка: 9,20

Докторска програмаНеврохирургия
Акредитация валидна до12.01.2018 г.
Оценка: 9,57

Докторска програмаКардиология
Акредитация валидна до12.01.2017 г.
Оценка: 8,68

Докторска програма Анестезиология и реаниматология
Акредитация валидна до27.06.2018 г.
Оценка: 9,52

Докторска програмаУрология
Акредитация валидна до27.06.2018 г.
Оценка: 9,45

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам