Съдържание

АКРЕДИТАЦИИ ПО ОНС „ДОКТОР” В НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

Професионално направление:   4.3. Биологически науки
Докторска програмаРадиобиология
Акредитация валидна до05.07.2018 г.
Оценка: 9,70 

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма Медицинска радиологична физика
Акредитация валидна до26.01.2018 г.
Оценка: 9,04

Докторска програма Радиационна хигиена
Акредитация валидна до26.01.2017 г.
Оценка: 8,65

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам