Съдържание

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИИ ПО ОНС „ДОКТОР” В НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

Професионално направление:  4.3 Биологически науки
Докторска програмаМикробиология
Акредитация валидна до19.06.2018 г.
Оценка: 9,97

Докторска програмаВирусология
Акредитация валидна до19.06.2018 г.
Оценка: 9,92

Докторска програма Паразитология и хелминтология
Акредитация валидна до19.06.2018 г.
Оценка: 9,97

Докторска програмаИмунология
Акредитация валидна до19.06.2018 г.
Оценка: 9,94

Професионално направление:  7.1 Медицина  
Докторска програмаЕпидемиология
Акредитация валидна до07.02.2019 г.
Оценка: 9,96

Докторска програма: Имунопатология и алергология
Акредитация валидна до07.02.2019 г.
Оценка: 9,98

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам