Съдържание

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР” В НАЦИОНАЛНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС "ДОКТОР"
В НАЦИОНАЛНИЯ ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ 
КЪМ БЪЛГАСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - гр. София

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Патология на животните
Акредитация валидна до: 5.11.2020 г.
Оценка: 8,47

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
Акредитация валидна до: 5.11.2020 г.
Оценка: 8,64

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Ветеринарно-санитарна експертиза
Акредитация валидна до: 5.11.2020 г.
Оценка: 8,71

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина
Докторска програма: Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания на животните
Акредитация валидна до: 5.11.2020 г.
Оценка: 8,78

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам