Съдържание

ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС „ДОКТОР” В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

Институт: Агробиоинститут

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 11.05.2021 г.
Оценка: 9,80

Докторска програма: Растителна защитa (вкл.фитопатология, вирусология, хербология и др.)
Акредитация валидна до: 23.04.2021 г.
Оценка: 9,54

Институт: Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Общо земеделие
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,56

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,78

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Докторска програма: Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Хербология)
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,71

Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до25.06.2014 г.

Докторска програма: Свиневъдство
Акредитация валидна до25.06.2014 г.

Институт: Земеделски институт - Стара Загора

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до15.06.2016 г.

Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до15.06.2016 г.

Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до15.06.2016 г.

Институт: Земеделски институт - Шумен

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление:6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 21.12.2021 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.3 Животновъдство
Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до25.06.2014 г.

Докторска програма: Свиневъдство
Акредитация валидна до25.06.2014 г.

Докторска програма: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до07.02.2018 г.
Оценка: 8,29
 

Институт: Институт по аграрна икономика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: Икономика и управление (земеделие)
Акредитация валидна до: 21.06.2022 г.
Оценка: 8,36

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление (земеделие)
Акредитация валидна до: 21.06.2022 г.
Оценка: 8,19

Институт: Институт по декоративни растения - гр. София

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Декоративни растения
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,47

Институт: Институт по животновъдни науки - Костинброд

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 06.06.2021 г.
Оценка: 8,90

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 04.02.2021 г.
Оценка: 8,43

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Специални отрасли (пчели)
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,53

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,81

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването 
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,57

Професионално направление: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,68

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Екология на селскостопанските животни
Акредитация валидна до04.02.2021 г.
Оценка: 8,06

Докторска програма: Птицевъдство
Акредитация валидна до24.11.2015 г.

Докторска програма: Специални отрасли (коне, зайци,  буби, пчели и др.)
Акредитация валидна до24.11.2015 г.

Институт: Институт по зеленчукови култури „Марица”

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 23.04.2020 г.
Оценка: 8,24

Докторска програма: Зеленчукопроизводство
Акредитация валидна до: 23.04.2020 г.
Оценка: 8,33

Докторска програма: Растителна защита
Акредитация валидна до: 23.04.2020 г.
Оценка: 8,08

Институт: Институт по земеделие - Карнобат

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,48

Институт: Институт по земеделие - Кюстендил

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 13.11.2019 г.
Оценка: 8,30

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до:Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 13.11.2019 г.
Оценка: 8,21

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Овощарство
Акредитация валидна до: 13.11.2019 г.
Оценка: 8,36

Институт: Институт по консервна промишленост - Пловдив 

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Технология на плодовите и зеленчуковите консерви
Акредитация валидна до08.05.2015 г.

Институт: Институт по криобиология и хранителни технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Топлофизика и хидродинамика
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Технология на месните и рибните продукти
Акредитация валидна до04.12.2015 г.

Докторска програма: Технология на алкохолните и безалкохолните напитки
Акредитация валидна до04.12.2015 г.

Докторска програма: Технология на биологичноактивните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)
Акредитация валидна до04.12.2015 г.

Докторска програма: Хладилна технология на хранителните продукти
Акредитация валидна до04.12.2015 г.

Докторска програма: Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и на смесите
Акредитация валидна до04.12.2015 г.

Институт: Институт по мелиорации и мехнизация

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Хидромелиоративно строителство
Акредитация валидна до16.04.2015 г.

Докторска програма: Механизация и електрификация на растениевъдството
Акредитация валидна до16.04.2015 г.

Докторска програма: Механизация и електрификация на животновъдството
Акредитация валидна до16.04.2015 г.

Докторска програма: Мелиорации
Акредитация валидна до17.07.2014 г.

Институт: Институт по овощарство - Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 03.11.2021 г.
Оценка: 8,71

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Овощарство
Акредитация валидна до: 03.11.2022 г.
Оценка: 9,23

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Хербология и др.)
Акредитация валидна до: 03.11.2021 г.
Оценка: 8,91

Институт: Институт по памука и твърдата пшеница - гр.Чирпан

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до11.03.2014 г.

Институт: Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Овощарство
Акредитация валидна до: 30.06.2022 г.
Оценка: 9,30

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Фуражно производство, ливадарство
Акредитация валидна до: 30.06.2021 г.
Оценка: 8,95

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до: 30.06.2022 г.
Оценка: 9,25

Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до27.10.2015 г.

Институт: Институт по полски култури - гр. Чирпан

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,36

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Акредитация валидна до23.02.2017 г.
Оценка: 8,30

Докторска програма: Общо земеделие
Акредитация валидна до23.02.2017 г.
Оценка: 8,23

Институт: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Н.Пушкаров"

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Докторска програма: Растителна защита, (вкл. Фитопатология, Ентомология, Хербология и др.)
Акредитация валидна до: 08.12.2022 г.
Оценка: 9,35

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Механизация и електрификация на растениевъдството
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,14

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Механизация и електрификация на животновъдството
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,10

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Хидромелиоративно строителство
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Общо земеделие
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,21

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,36

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Агрохимия
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,32

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Мелиорации (вкл. Почвена ерозия и борба с нея)
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,34

Институт: Институт по растителни генетични ресурси - Садово

Програмна акредитация: ОНС „доктор”


Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 03.11.2022 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Акредитация валидна до27.07.2016 г.

 

Институт: Институт по тютюна и тютюневите изделия - с. Марково, обл. Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 5.12 Хранителни технологии
Докторска програма: Технология на тютюна и тютюневите изделия
Акредитация валидна до: 03.07.2019 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология)
Акредитация валидна до19.04.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до19.04.2017 г.
Оценка: много добра

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Институт: Институт по фуражни култури - Плевен

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 24.03.2021 г.
Оценка: 8,56

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Акредитация валидна до: 24.03.2021 г.
Оценка: 8,56

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Акредитация валидна до: 24.03.2021 г.
Оценка: 8,19

Институт: Институт по царевицата - Кнежа

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до13.01.2015 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам