Съдържание

АКРЕДИТАЦИИ ПО ОНС „ДОКТОР” ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Съдова хирургия
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,13

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,01

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,36

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Онкология
Акредитация валидна до: 08.12.2021 г.
Оценка: 8,26

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Акредитация валидна до: 17.03.2022 г.
Оценка: 9,15

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Акредитация валидна до: 17.03.2021 г.
Оценка: 8,99

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Акредитация валидна до: 17.03.2021 г.
Оценка: 8,21

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Оториноларингология
Акредитация валидна до: 25.02.2021 г.
Оценка: 8,46

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Офталмология
Акредитация валидна до: 11.02.2021 г.
Оценка: 8,49

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Клинична лаборатория
Акредитация валидна до: не дава акредитация
Оценка: 4,85

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Медицина на бедствените ситуации
Акредитация валидна до: 21.01.2021 г.
Оценка: 8,42

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Авиационна медицина
Акредитация валидна до: 21.01.2021 г.
Оценка: 8,47

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Акредитация валидна до: 03.12.2021 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Акредитация валидна до: 03.12.2021 г.
Оценка: 9,35

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Генетика
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,76

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Радиобиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Вирусология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Хематология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,66

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,31

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,72

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Анестезиология и интензивно лечение
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,77

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Кардиология
Акредитация валидна до: 03.09.2020 г.
Оценка: 8,57

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Белодробни болести
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,37

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Организация и тактика на медицинската служба
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,31

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Военна токсикология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,34

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Токсикология
Акредитация валидна до: 03.09.2021 г.
Оценка: 9,57

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Нефрология
Акредитация валидна до: не дава програмна акредитация
Оценка: 7,16

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Урология
Акредитация валидна до: 21.05.2021 г.
Оценка: 9,09

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Гинекология
Акредитация валидна до: 21.05.2020 г.
Оценка: 8,63

 

Докторска програма: Дерматология и венерология
Акредитация валидна до: 28.05.2015 г.

Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология
Акредитация валидна до: 02.04.2015 г.

Докторска програма: Медико-санитарна защита
Акредитация валидна до: 02.04.2015 г.

Докторска програма: Военна хирургия
Акредитация валидна до: 23.07.2015 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам