Съдържание

Харта на клиента

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

CUSTOMER’S CHARTER

The activities of the Ministry of Education and Science (MES) are based on the principles of legality, proportionality – rationality, conscientiousness and equity, independence, and impartiality, accessibility, publicity and transparency, continuity and predictability, responsibility and accountability, efficiency, subordination and co-ordination, confidentiality, and integrated administrative servicing.

More>>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Дейността на Министерството на образованието и науката (МОН) се основава на принципите на законност, съразмерност – разумност, добросъвестност и справедливост, самостоятелност и безпристрастност, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, конфиденциалност. В тази Харта се съдържа информация относно:

  1. Административните услуги, извършвани от Министерството на образованието и науката;
  2. Стандартите за качество на административното обслужване;
  3. Начините за допитване до потребителите на административни услуги (потребителите) за подобряване и отчитане на работата по прилагане на стандартите;
  4. Правата на потребителите и организацията.

Повече информация

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам