Съдържание

ПРИЕМНА

В приемната се приемат искания, жалби, протести, сигнали, предложения и запитвания, донесени от граждани или получени по пощата. Регистрират се заявления за вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища, както и заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.

 

Адрес: София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2а приемна, партер - „Запад”

Приемно време: от 09.00 до 17.30 ч.

Телефон: 02/ 9217 760

Електронна поща: priemna@mon.bg

Лица за контакт:
Владимир Тороманов – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”
Латя Махлелиева – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам