Съдържание

Награди за проекти в областта на информационните технологии 2013 г. на Международния съюз по далекосъобщения

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е отправило покана към български правителствени, академични, частни и граждански организации да участват в конкурс “WSIS Project Prizes 2013” на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) за проекти в областта на информационното общество. Ще бъдат наградени 18 проекти на церемония на форума WSIS 2013. Победителите ще имат възможност да покажат разработките си на международно ниво, да споделят опит и знания и да се запознаят с други добри практики.

Повече информация за условията за участие са публикувани на интернет страницата: www.wsis.org/stocktaking/prizes. Краен срок за кандидатстване  е 16 декември 2012 г.

През тази година съюзът публикува 40 български проекти в ежегоден доклад за добри практики. Най-голямата агенция към Организацията на обединените нации ITU, събира в общ документ всяка година инициативи на правителства, международни организации, частен сектор, гражданско общество и други социално-икономически партньори. Селектираните проекти се смятат за добри практики, допринасящи за развитието на информационното общество и се популяризират сред всички 192 държави, които членуват в съюза.

Краен срок за кандидатстване за включване в следващото престижно издание е 31 януари  2013 г. като условията за участие са публикувани на интернет страниците: www.wsis.org/stocktaking и www.wsis.org/stocktaking/prizes.

За предходни конкурси в същата категория  информация може да намерите на следната интернет страница:  http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2012.aspx.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам