Съдържание

Четвърти конкурс за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия за периода 2013-2015 г.

Въз основа на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Словашката република за научно и технологично сътрудничество, подписан на 1 декември 2005 г. в София, Фонд «Научни изследвания» към Министерството на образованието, младежи и науката на Република България

ОБЯВЯВА Конкурс за представяне на предложения за научни изследователски проекти за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Словашката република

Начало на конкурса: 7 май 2013 г.

Краен срок за подаване на проектите: 8 юли 2013.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам