Съдържание

Магистърска програма на Европейския технологичен институт за иновации в ядрената енергетика

Европейски технологичен институт
Общност за знание и иновации „Енергетика“

Общността за знание и иновации „ИнноЕнергетика“ на Европейския технологичен институт набира кандидатури за обучение в магистърската програма на Европейския технологичен институт по иновации в ядрената енергетика. Програмата е с продължителност 2 години като обучението е разпределено в университети в Испания и Холандия през първата година и във Франция през втората.  Европейският технологичен институт осигурява на най-добрите кандидати стипендия в размер на 750 Евро на месец и покрива разходите за обучението им в университетите, участващите в програмата.

Академични партньори на инициативата са Гренобълският институт за технологии, Каталонският политехнически университет в Барселона, Кралският институт за технологии в Стокхолм и Институтът за наука и технологии в Париж. Индустриалните партньори на програмата са големи енергийни компании като EDF,ENDESA, INSTN, AREVA, Vattenfall, KIT, които освен че финансово подпомагат изпълнението на програма, осигуряват и работни посещения на студентите в ядрени централи и иновативни центрове за ядрени изследвания.

Завършилите магистърската програма студенти получават двойна диплома от университетите, през които е преминало обучението им със знака за качество на ЕИТ.

Повече информация може да намерите на www.kic-innoenergy.com/emine/home/

Срокове за кандидатстване: http://www.kic-innoenergy.com/generic/deadlines/

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам