Съдържание

Второ издание на конкурса на ЕС за жени-новатори

Европейската комисия стартира второ издание на конкурса на Европейския съюз (ЕС) за жени-новатори.

Конкурсът е отворен до 15 октомври 2013 г.

Конкурсът на ЕС за жени-новатори има за цел да повиши общественото внимание към необходимостта от повече иновации и приноса на жените в тази област. Три участнички, които са разработили и пуснали на пазара изключително иновационни продукти, ще получат награди. Ще бъдат раздадени три награди, съответно в размер на 100 000 евро, 50 000 евро и 25 000 евро.

Кой може да участва?

Всяка жена-новатор, отговаряща на следните критерии:

  1. Да пребивава в държава-членка на ЕС или в държава, асоциирана към Рамковата програма за изследвания.
  2. Да е основател или съосновател на съществуваща и действаща компания.
  3. Фирмата й трябва да е регистрирана преди 1 януари 2011 г.
  4. Годишният оборот на компанията трябва да е минимум 100 000 евро през 2011 г. или 2012 г.
  5. Тя или компанията, която е основала или съосновала да е получавала или получава финансиране от Европейския съюз, от Програмата за атомна енергия на Европейската общност за научни изследвания или от Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP).

Как да участвате?

Можете да кандидатствате, като изпълните шест лесни стъпки онлайн чрез уебсайта на конкурса -  www.ec.europa.eu/women-innovators, до 15 октомври 2013 г., 17:00 ч. (централно европейско лятно време). Независима комисия от съдии от бизнеса и академичните среди ще разгледат и ще изберат победителите, които ще бъдат обявени през пролетта на 2014 г..

Защо Европейската комисия създаде тази награда?

Въпреки че жените стават все по-активни в научните изследвания, все още има твърде малко жени основатели на иновативни предприятия. Това представлява неизползван потенциал за Европа, която се нуждае от целия си човешки ресурс, за да остане конкурентоспособна и да намери решения на големите предизвикателства, пред които сме изправени.

Конкурсът за жени-новатори на ЕС стартира през 2011 г. Целта е забележителни жени предприемачи, които са успели да въведат своите иновативни идеи на пазара, да получат обществено признание  и да вдъхновят други жени да последват техния пример.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/women-innovators/contest_rules.pdf
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/women-innovators/application_guide.pdf

За контакти: rtd-women-innovators@ec.europa.eu

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам