Съдържание

Конкурс за набиране на проекти в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 - 2016 г.

ШВЕЙЦАРСКАТА НАУЧНА ФОНДАЦИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ  в рамките на програмата SCOPES за научно сътрудничество между Швейцария и страните от Източна Европа за периода 2013 - 2016 г.

Програма SCOPES е част от дейностите на Швейцарското федерално правителство в подкрепа на научните изследвания в страните от Източна Европа. Основна цел да програмата е да обезпечи съвместната работа на научни колективи и институции от Швейцария и от страните на Източна Европа и новите независими републики на бившия Съветски съюз, които са в период на преход.  Участието на учени от България (и други нови страни-членки на ЕС) се допуска само в многостранен проект в качеството им на посредник между швейцарския екип и страната бенефициент.

Швейцарската научна фондация набира предложения по Програма SCOPES 2013 – 2016 г. в периода от 20 март до 20 септември 2013 г.

Общият бюджет на Програмата е 16 милиона швейцарски франка и включва следните финансиращи схеми:

  • Конференции (Conference Grants) – Подпомага участието на учени и изследователи от страните от Източна Европа да участват в конференции, които се провеждат в Швейцария, като обезпечава пътуването и настаняването им за периода на конференцията (заявления могат да се подават постоянно);
  • Научни проекти (Joint Research Project) – обезпечава изпълнението на съвместни иновативни научни проекти между учени от страните партньори (страните от Източна Европа, Швейцария и новите страни-членки на ЕС) по специфични проблеми във всички области на научните изследвания (подават се заявление в рамките на обявен конкурс);
  • Подготовка на проект (Preparatory Grants) – обезпечава срещи на учените с цел подготовката на съвместен научен проект (подават се заявление в рамките на обявен конкурс за научни проекти);
  • Научни резултати (Valorisation Grants) – има за цел да увеличи социалното и икономическо въздействието на научните резултати от съвместните научни проекти и да осигури тяхната устойчивост (заявления се подават в края на изпълнението на научния проект).

Повече информация може да получите от обявата на Швейцарската научна фондация, или на адрес: http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/default.aspx

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам