Съдържание

КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА НОВИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАУЧНИ ИНОВАТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ХИМИЯ

Организацията за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) информира за петгодишно партньорство в областта на зелената химия между световната организация, руското индустриално предприятие PhosAgro и Международния съюз на чистата и приложна химия (UIРАС). По линия на това партньорство се отпускат субсидии за научни иновативни изследвания в областта на зелената химия.

За участие са поканени млади учени, работещи в областта на химията и свързани с нея други области. Максималният размер на всяка субсидия е 30 000 долара.

Всяка година се обявява набиране на проекти. Сегашната кампания за нови проекти е с краен срок за представянето им 26 февруари 2016 г.

Подробна информация за субсидиите и за изискванията към кандидатите можете да намерите на следната интернет страница:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам