Съдържание

НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС „МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАЙ-ХУБАВОТО"

РЕГЛАМЕНТ

1. Цел
Подкрепа и популяризиране на ученическото творчество и креативност. Представяне на училището през погледа на неговите ученици.

Представяне на номинираните фотографии на страниците на изданията на „Аз-буки".

2. Организатор
Организатор на конкурса е Национално издателство „Аз-буки" - Министерство на образованието и науката, София, бул. „Цариградско шосе" 125, бл. 5.

3. Общи положения
Право на участие имат всички ученици до XII клас включително. Период на провеждане: май - ноември 2017 г. Обявяване на победителите: декември 2017 г. Участието в конкурса е без такса.

4. Условия

  • Желаещите да участват в конкурса изпращат свои авторски снимки на имейл адрес konkurs@azbuki.bg - „За фотоконкурса".
  • Допустими са изображения, показващи аспекти, свързани с училищния живот (сгради, лица, дейности и други).
  • Всеки може да участва с до три свои фотографии.
  • Снимките се изпращат в jpeg формат и размер, не по-голям от 2Mb за всяка снимка. Дългата страна на снимката не трябва да е по-голяма от 3000 пиксела.
  • Не се допускат до участие снимки/колажи, обработени с цел подмяна или модификация на действително заснето изображение, или с драстична промяна на цветовете.
  • Участникът изпраща своите три имена, училище, клас, телефон за връзка. Информацията служи за идентифициране на участника.
  • Участникът може да добави допълнителна информация - име на творбата, място на заснемане, ръководител/наставник, който го е обучавал.

5. Награди
Жури оценява творбите и определя победителите в конкурса. Най-добрите 12 фотографии се включват в годишен календар за 2018 г. Победителите се уведомяват на електронната поща, подадена при регистрацията.

6. Пояснения
С изпращане на свои снимки участникът се съгласява с условията на конкурса и дава разрешение неговите снимки да бъдат използвани за целите на конкурса, включително и публикувани в изданията на „Аз-буки".

Творбите се публикуват заедно с информация за техния автор.

Не се изплаща хонорар за получени за конкурса или публикувани снимки.

Организаторът не носи отговорност за предоставена от участника невярна или непълна
информация.

Конкурсът се прекратява с изтичането на срока, посочен в настоящите правила. Получени след 30 ноември 2017 г. снимки не се оценяват.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам