Съдържание

Олимпиади и състезания

Учебна 2017/2018 година

Заповеди за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2016/2017 година

Заповед № РД09-1670 от 21.02.2017 г. за изменение
на Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед № РД09-1636/14.02.2017 г. за изменение
на Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед № РД09-1441/02.02.2017 г. за изменение
на Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед № РД09-13/05.01.2017 г. за допълнение
на Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед № РД09-855/24.01.2017 г. за изменение на дати от графика за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2016-2017 година,
определени със Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед № РД09-57/12.01.2017 г. за изменение на дати от графика за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2016-2017 година,
определени със Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. 
за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

РЕГЛАМЕНТИ на ученическите олимпиади за УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Тренировъчни тестове през учебната 2009-2010 година

Тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в 7. клас през учебната 2009-2010 година
 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам