Съдържание

СТИПЕНДИИ на L’ORÉAL/ЮНЕСКО за 2012 г. за жени - учени

Стипендиите тази година се осъществяват в партньорство между ЛОРЕАЛ България и Националната комисия за ЮНЕСКО в България. Съвместният проект на ЛОРЕАЛ и ЮНЕСКО отново е подкрепен от  техния трети партньор за България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От 15 юни тази година всички жени докторанти на възраст до 35 години, работещи в областта на естествените науки, могат да кандидатстват в програмата. Стипендии от 5000 евро ще бъдат отпуснати за провеждане на научни изследвания в собствената им страна – България, и за да бъдат насърчени да продължат по-нататъшното развитие на тяхната научна кариера.

Националната програма предоставя стипендии на млади българки, посветили се на науката, по линия на известния в света проект „За жените в науката”, създаден с цел да поощрява млади жени учени към по-нататъшно професионално научно развитие.

Проектите ще бъдат оценявани от професионално жури с председател проф. Анастас Герджиков и членове, експерти в областта на науката.

Срокът за подаване на документите в Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО се удължава до 1 ноември 2011 г.

За допълнителна информация: k.todorova@mon.bg; snishkova@mfa.government.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам