Съдържание

КОНКУРСИ за номиниране на български участници като обучители по програма PESTALOZZI, Германия

КОНКУРСИ за номиниране на български участници като обучители (фасилитатори или модератори) в модулните обучения за 2011 г., както и по време на Европейските семинари на Съвета на Европа по програма PESTALOZZI, провеждани в Академията за квалификация на учители в гр. Бад Вилдбад, Германия

Модулни обучения

Дати на провеждане: 11.10.2011 г. - 14.10.2011 г.

Модул А:
Тема: ”Образование за предотвратяване на дискриминацията”
Място: гр. Страсбург, Франция
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 28 януари 2011 г., на ел.поща: sharon.lowly@coe.int, CC: josef.huber@coe.int  и k.todorova@mon.bg.
Работни език: английски и френски
Целева група: преподаватели, подготвящи учители или обучаващи учители (за предварителна подготовка и/или квалификация).

  • те трябва да притежават опит в обучения или да демонстрират засилен интерес към предложената тема;
  • свободно и компетентно да могат да си служат поне с един от посочените като работни езици на обучението: английски или френски.

Модул В ще се проведе през м. май 2012 г.

Дати на провеждане: 29.11.2011 г. -  02.12.2011 г.

Модул А:
Тема: ”Образование за предотвратяване на насилието в училище”
Място: гр. Страсбург, Франция
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 28 януари 2011 г., на ел.поща: sharon.lowly@coe.int, CC: josef.huber@coe.int и k.todorova@mon.bg.
Работен език: английски и френски
Целева група: преподаватели, подготвящи учители или обучаващи учители (за предварителна подготовка и/или квалификация).

  • те трябва да притежават опит в обучения или да демонстрират засилен интерес към предложената тема;
  • свободно и компетентно да могат да си служат поне с един от посочените като работни езици на обучението: английски или френски.

Модул В ще се проведе през м. юни 2012 г.

Всички желаещи от българска страна трябва да подадат на посочените адреси и в срок следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Curriculum Vitae.

Европейски семинари в Академията в Бад Вилдбад

02.05.2011 г. -  06.05.2011 г.

Тема: 130-и Европейски семинар, на тема: “Young people’s practices of new media (Web 2.0)”
Място: Академия за обучение на учители, гр. Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 21 януари 2011 г., на ел.поща: helene.limouzin@coe.int, CC: josef.huber@coe.int  и k.todorova@mon.bg.
Работен език: английски

06.06.2011 г. -  10.06.2011 г.

Тема: 131-и Европейски семинар, на тема: “Die Integration von Schülerinnen mit sonderpädagogischem Bedarf im gemeinsamen Unterricht”
Място: Академия за обучение на учители, гр. Бад Вилдбад, Германия
Краен срок за подаване на документи към Секретариата по Програмата: 31 януари 2011 г., на ел.поща: helene.limouzin@coe.int, CC: josef.huber@coe.int  и k.todorova@mon.bg.
Работен език: немски

Всички желаещи от българска страна трябва да подадат на посочените адреси и в срок следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Curriculum Vitae.

Повече информация относно целите, очакваните резултати, програмата и финансовите условия на самите европейски семинари и модулни обучения на Съвета на Европа, оттук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Activities/seminars_en.asp.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам