Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ за летен езиков курс по немски език в Центъра за чужди езици, плурилингвизъм и специализирана дидактика в Грац

В периода 10-30 юли 2011 г. се провежда на летен езиков курс по немски език в Центъра за чужди езици, плурилингвизъм и специализирана дидактика в Грац.

В летния езиков курс изучаващите немски език ще могат да подобрят комуникативната си компетентност по езика, както и да научат повече за австрийската литература и култура по време на курса.

Той е предназначен за хора, които имат постигнато ниво на владеене на немски език минимум B2 по Общата европейска езикова рамка и имат желание да продължат с неговото овладяване.

Езиковият курс се организира със съдействието на Австрийското министерство на науката, като за български участници таксата за обучение и квартира за периода 10-30 юли т.г. ще възлиза общо на 320 евро.

Повече информация на http://www.uni-graz.at/treffpunktsprachen/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам