Съдържание

Национални програми за 2009 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата

За контакти:
Наталия Михалевска – началник на отдел, дирекция „ККСО”, тел. 9217 456, n.mihalevska@mon.bg,
Нели Попова – държавен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 730, n.popova@mon.bg,
Емилия Илчевска – главен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 479, e.ilchevska@mon.bg.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини"

За контакти:
Катя Никова – държавен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 584, k.nikova@mon.bg,
Ирена Трасиева – главен експерт, дирекция „ККСО”, тел. 9217 678, i.trasieva@mon.bg.
 

Модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – ІV клас"

За контакти:
Диана Вълчанова – държавен експерт в дирекция „Учебници, учебни помагала и учебна документация”, тел.817 47 67, d.valchanova@mon.bg.

Модул осигуряване на превоз за ученици в основната образователна степен

За контакти:
Йовко Йовчев – началник на сектор, тел. 9217 601, i.iovchev@mon.bg.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ

Модул „Спорт в училище”

За контакти: Костадин Томов – началник отдел, тел.9217674, k.tomov@mon.bg

Модул „Обновяване на учебно-техническото оборудване в училищата”

За контакти: Йонко Иванов – държавен експерт, тел. 9217664, yonkopi@mon.bg

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”

За контакти: Анета Божкова – главен експерт, тел. 9217493, a.bojkova@mon.bg

Mодул „Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади”

За контакти: Стоянка Почеканска – главен експерт, тел. 9217 792, s.pochekanska@mon.bg.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МОН НА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

За контакти: Валя Иванова – главен експерт, тел. 9217 581; v.ivanova@mon.bg.

ЗАБЕЛЕЖКА: В таблиците са показани училищата, в които има поне 4 ученици с успех по-малък или равен на 50% от средния успех за училище и по-малък или равен на 50% от успеха по предмета на национално ниво поне по един от предметите.
Кандидатстването на училищата се осъществява в съответствие на изискванията, посочени в публикуваното описание на програмата и формулярите за кандидатстване.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам