Съдържание

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”

Лицa за контакт:
Божидарка Марева, тел.02/9217 404, e-mail: b.mareva@mon.bg - за държавни училища
Росица Манасиева, тел.02/9217 486, e-mail: r.manasieva@mon.bg - за общински училища

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

мярка - „Без свободен час” - заместване на отсъстващи учители в училищата

Организационни въпроси:
Лилия Йосифова, тел.02/9217 792, e-mail: l.damyanova@mon.bg
Керка Андонова, тел.02/9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Здравка Софрониева, тел.02/9217 429, e-mail: z.sofronieva@mon.bg
Ирена Трасиева, тел.02/9217 749, e-mail: i.trasieva@mon.bg

Финансови въпроси:
Милен Ботев, тел.02/9217 470, e-mail: m.botev@mon.bg

КВАЛИФИКАЦИЯ

ПОКАНА за подбор на учители за участие в Национална учителска програма по физика в ЦЕРН

Ще се проведе в периода от 23 до 31.07.2011 г.

Срок за подаване на документите: съгласно текста на поканата

Лица за контакт:
Петър Зарев, НИОКСО, тел.02/99 77 402, e-mail: niokso.bankia@gmail.com - за дейности 7.2, 7.3, 7.5.2, 7.6 от Приложение № 1
Елисавета Паньовска, тел.02/980 32 39, e-mail: e.paniovska@mon.bg - за дейности 7.1, 7.4, 7.5 от Приложение № 1
Люба Александрова, тел.02/980 32 39, e-mail: l.aleksandrova@mon.bg - за дейности 7.1, 7.4, 7.5 от Приложение № 1
Лиляна Друмева, тел.02/980 04 26, e-mail: l.drumeva@mon.bg - за дейност 7.1.1. от Приложение № 1
Коста Костов, тел.02/980 04 26, e-mail: k.kostov@mon.bg - за дейност 7.4.1. от Приложение № 1
Bероника Георгиева, тел.02/980 88 05, e-mail: v.georgieva@mon.bg - за дейности 7.4.2. и 7.4.3. от Приложение № 1
Елка Йорданова, тел.02/980 88 05, e-mail: e.jordanova@mon.bg - за дейност 7.5.1. от Приложение № 1
Пенка Крумова, тел.02/980 04 26, e-mail: p.krumova@mon.bg - за дейности 7.5.1. и 7.5.3. от Приложение № 1

УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лицa за контакт:
Лиляна Стефанова, тел.02/9217 737, e-mail: l.stefanova@mon.bg
Анелия Томова, тел.02/9217 440, e-mail: n.tomova@mon.bg

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Модул 2: „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”

Лице за контакт:
Ваня Трайкова, тел.02/92 17 443, e-mail: v.stoianova@mon.bg 

Модул 3: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лица за контакт:
Рени Рангелова, тел.02/92 17 499, e-mail: r.rangelova@mon.bg 
Пенка Малинска, тел.02/92 17 521, e-mail: p.malinska@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА”

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки бенефициент трябва да попълни на английски език бланка за нареждане за свободен валутен превод  (име на бенефициента, адрес на бенефициента, номер на сметка на бенефициента - задължително IBAN, където е приложим, банка на бенефициента). Бланката следва да се изпрати на някой от посочените адреси: r.matrachiyska@mon.bg, m.jeleva@mon.bg, a.matias@mon.bg.  Въз основа на попълнената бланка одобрените проекти ще бъдат финансирани съгласно изискванията на Националната програма „Роден език и култура зад граница”.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска - тел. 9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg - Дирекция „Организация и координация"
Румяна Тошкова -тел. 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg - Дирекция „Организация и координация"
Ренета Димитрова - тел. 9217 586, e-mail: rb.dimitrova@mon.bg - Дирекция „Организация и координация"
Дарина Панайотова - тел. 9217 438, e-mail: dpanavotova@mon.bg - Дирекция „Организация и координация";
Румяна Генова - тел. 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg - Дирекция „Финанси";
Емилия Николова, тел.02/9217 414, e-mail: е.nikolova@mon.bg - Дирекция „Стопански и счетоводни дейности”

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам