Съдържание

Програма - Young masters Programme on Sustainable Development

ИНФОРМАЦИЯ за възможността българските учители да се включат в безплатни и интерактивни уебинари чрез разработената от Университета в Лунд, Швеция, в партньорство с ЮНЕСКО

програма – Young masters Programme on Sustainable Development

Програмата е разработена и лансирана в Швеция, разпространява се в различни страни в партньорство с ЮНЕСКО и представлява своеобразен инструмент, чрез който всички училища по света могат да се включат в безплатни инициативи и онлайн обучителни курсове, посветени на устойчивото развитие. Уебинарите имат за цел да повишават разбирането, изграждат и развиват  сътрудничеството по глобалните въпроси, засягащи устойчивото развитие.

Програмата е отворена за участие към всички ученици на възраст между 16-18 години, както и към всички заинтерсовани учители.

Уебинарите се водят от директора на Програмата (Young Masters Programme on Sustainable Development) в Университета в Лунд и запознават онлайн аудиторията с:

  • възможностите за различни форми за обучение отвьъд познатото електронно обучение (e-learning);
  • начини на работа с изградената по Програмата платформа, чрез включени онлайн демонстрации;
  • различни подходи как да ангажират интересът и участието на учениците по темите на устойчивото развитие;
  • начини, които да направят изучаването на подобни теми интерактивно, забавно и увлекателно за всички учащи;

Програмата за млади магистри е въведена от Международния институт за индустрилна икономика на околната среда към Университата в Лунд, Швеция, през 1999 г. и оттогава досега по Програмата са взели участие повече от 20 000 ученици на възраст между 16-18 години от над 100 страни по света.

Всички желаещи могат да се включат в безплатните уебинари, планирани за месеците февруари и март т.г.

www.goymp.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002193/219342E.pdf
www.unesco.org/education/desd

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам