Съдържание

Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ИНИЦИАТИВИ ЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРА
УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Министерството на образованието, младежта и науката стартира проект за популяризиране на ученето през целия живот. NELLII – Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information е едногодишна инициатива, която стартира на 1 март 2012 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

В партньорство с Фондация на бизнеса за образованието и вестник „Аз-Буки“ МОМН ще изгради мрежа от съвети за учене през целия живот в 28 града в цялата страна. Те ще обединяват образователни, неправителствени и работодателски организации, общини и медии, за да направят ученето през целия живот по-достъпно и привлекателно за хората от всички възрасти.

Ще бъдат обучени координатори, които да организират и популяризират на местно ниво инициативи, свързани с общоевропейската политика за учене през целия живот. С тяхна помощ през  есента ще се проведат фестивали на ученето през целия живот в 6 области - Благоевград, Кърджали, Стара Загора, Шумен, Габрово и Плевен.

Фестивалите ще включват разнообразни прояви, насочени към малки и големи - отворени врати в образователни институции, чуждоезикови ателиета, семинари за кариерата, работилници по изкуства, спортни състезания, научни демонстрации, еко занимания, семинари за преподаватели, конкурси, изложби и др.

За да се осигури устойчивост на инициативата, във всеки от 28-те града ще се организират форуми, които да планират подобни празници на ученето и през следващите години.

Всички добри практики, представени по време на фестивалите, ще бъдат публикувани в онлайн сборник, а натрупаните предложения, идеи и опит ще бъдат приложени в политиките в областта на ученето през целия живот.

За допълнителна информация:
Владимир Тороманов
Дирекция „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол“, МОМН
e-mail: v.toromanov@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам