Съдържание

Българо-австрийско сътрудничество в образованието 1992-2009 г.

октомври 2009 г.

Между България и Австрия съществува дългогодишно успешно сътрудничество в областта на образованието. С изпращането на първия австрийски координатор за сътрудничество в образованието в България през 1992 г. КултурКонтакт Австрия и австрийското Федерално министерство на образованието, изкуството и културата поставят началото на едно трайно българо-австрийско партньорство. В центъра на вниманието от самото начало стои професионалното образование и подпомагането на реформите в средните професионални училища. Разработват се нови учебни планове, обучават се учители за работата им като мултипликатори, изготвят се учебници и помагала, обзавеждат се нови кабинети в пилотните училища. Със създаването на първата учебно-тренировъчна фирма в Национална финансово-стопанска гимназия в София се поставя началото на мрежа от учебно-тренировъчни фирми, която днес обхваща цяла Югоизточна Европа.

Осъществени са проекти в сферата на обучението по икономика и туризъм, училищното развитие, управлението на проекти и немски като чужд език.

През последните години ангажиментът на КултурКонтакт Австрия в България е насочен предимно към темите „Обучение по предприемачество” и „Управление на качеството за училищни инспектори”.

В края на декември 2009 г. КултурКонтакт Австрия приключва своите образователни проекти в България. Дружеството закрива своите постоянни представителства във всички нови страни-членки на Европейския съюз, като продължава сътрудничеството в образованието под друга форма.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам