Съдържание

Педагогически практики по съвременно сексуално и репродуктивно здравно образование - 2006 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА:
ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПО СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Националният конкурс се обявява от Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Фонда на ООН за население в рамките на проект BUL1R205/303 “Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България”

Условие за участие:

 1. До конкурса се допускат всички учители от страната, които желаят да споделят своя педагогически опит от работата си в областта на СЪВРЕМЕННОTO СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ.
   
 2. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или екипно.
   
 3. Конкурсните материали трябва да представят и описват реално постигнати резултати и добри практики по сексуално и репродуктивно здравно образование чрез обучението по отделни предмети или група предмети в рамките на ЗП, ЗИП, СИП, а така също и чрез различни извънкласни и извънучилищни дейности.
   
 4. Материалите трябва да включват описание на темите, методите и организацията на образователно-възпитателния процес, които са използвани за постигане на целите на съвременното сексуално и репродуктивно здравно образование.
   
 5. Конкурсът се обявява в 4 категории, както следва:
  • І категория: 5-8 клас в рамките на ЗП, ЗИП, СИП;
  • ІІ категория: 5-8 клас в рамките на извънкласни и извънучилищни дейности;
  • ІІІ категория: 9-12 клас в рамките на ЗП, ЗИП, СИП;
  • ІV категория: 9-12 клас в рамките на извънкласни и извънучилищни дейности.
    
 6. Материалите в обем до 10 стандартни страници трябва да бъдат изпратени както на хартиен носител, така и на електронен адрес, както следва:
  На хартиен носител - на адрес: 1040 София, ул. “Хан Крум” 25, ФНООН, За конкурса по СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  На електронен адрес: bul@unfpa.org
  Изрично трябва да бъде указана категорията на конкурса, за която се кандидатства.
   
 7. Краен срок за предаване на конкурсните материали – 5 октомври 2006 г.
   
 8. Оценяването ще се извърши от специална комисия.
   
 9. Най-добрите материали във всяка от категориите в конкурса ще бъдат наградени, както следва:
  • Първа награда – 350 лв.
  • Втора награда – 250 лв.
  • Трета награда – 150 лв.

  Ще бъдат определени и поощрителни награди на разработки, класирани от 4-о до 10-о място.
  Победителите и подгласниците в четирите категории на конкурса ще участват в национална среща на учителите, които работят в сферата на сексуалното и репродуктивното здравно образование.

 10. Комисията по оценяването ще селектира част от материалите, които ще бъдат публикувани в сборник.
   
 11. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в периода 20–30 октомври 2006 г. чрез бюлетина “Час на здравето”.
   
 12. Изпратени материали не се връщат.
   
 13. Конкурсът има за цел да стимулира учителите в практикуването на СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ и да се популяризира техният педагогически опит.
   
 14. Конкурсът се провежда ежегодно.
   
 15. Необходимите финансови средства за организацията и провеждането на конкурса се осигуряват от Фонда на ООН за население.
   

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам