Съдържание

Консултант/Екип от консултанти за разработване на изследване

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и УНИЦЕФ

Търсят да наемат
Консултант/Екип от консултанти за разработване на изследване на причините за отпадане от училище в България.

Във връзка с работата по изпълнението на проект “Предотвратяване на отпадането от училище в България”, изпълняван съвместно между Министерство на образованието и науката и УНИЦЕФ, се търсят услугите на Консултант/Екип от консултанти.

Допълнителна информация за заданието, условията за избор на Консултантите и изисквания към кандидатите може да намерите на http://www.undp.bg/bg/vacancies.php и на www.minedu.government.bg (Съвместни проекти).

Моля изпратете мотивационно писмо за участие в конкурса и пълен комплект от документи за кандидатстване на електронен адрес: eyanakieva@unicef.org или на пощенски адрес: Хан Крум 25, София 1040, Сграда на ООН, в срок до 16 Април 2006 г.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени на среща.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам