Съдържание

Проект „Студентски стипендии и награди”

16 821 СТУДЕНТИ СЪС СТИПЕНДИИ И 17 370 С НАГРАДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

29 април 2010 г.

16 821 студенти от 49 висши училища ще получат по 450 лв. стипендия за летния семестър на учебната 2009/2010 г., изплащана за 5 месеца. Сумата за стипендиите за този семестър възлиза на 7 569 450 лв. 17 370 е броят на студентите, които ще получат еднократна награда за летния семестър в размер на 200 лв., като общата сума е 3 474 000 лв. Проектът е по схема „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” по Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. Той допълва и подобрява сега съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии и награди на студенти в държавните висши училища със средства от държавния бюджет, като дава възможност стипендии и награди да бъдат отпуснати и на студентите в частните висши училища.

До момента под формата на студентски стипендии и награди Министерството на образованието, младежта и науката е усвоило по проекта средства в размер на около 22 млн. лв.

Класирането за стипендии и награди е публикувано на интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg. Всеки кандидатствал студент може да провери индивидуалното си класиране като влезе в персоналния си акаунт. На посочената интернет страница може да бъде видяна подробна информация за проекта.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам