Съдържание

Национални програми за 2015 г.

Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития"

Лица за контакти:
Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484,e-mail: d.kotseva@mon.bg
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: b.mareva@mon.bg
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: a.koev@mon.bg

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване”

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми  и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 746, e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Лице за контакти:
Милена Иванова – главен експерт в дирекция „Образователни програми  и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 451, e-mail: m.ivanova@mon.bg 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: r.matrachiyska@mon.bg и e.nikolova@mon.bg.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел  в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Членове:
Румяна Тошкова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Керка Андонова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Росица Матрачийска – главен счетоводител в дирекция „Счетоводни и стопански дейности“, тел.: 02/9217 414, e-mail: r.matrachiyska@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Ръководител: Емилия Вълчовска – началник на отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 447, e-mail: e.valchovska@mon.bg
Членове:                                                        
Магдалена Станулова – главен експерт в отдел „Професионално образование  и обучение” в дирекция „Образователни  програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg
Чавдар Здравков – главен експерт в отдел „Професионално образование и  обучение”  в дирекция „Образователни  програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 424, e-mail: chzdravkov@mon.bg                                        
Емилия Попова – главен експерт в отдел „Професионално образование и  обучение” в дирекция „Образователни  програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 472, e-mail: e.popova@mon.bg
Радостинка Василева – младши експерт в отдел „Професионално образование и  обучение” в дирекция „Образователни  програми и образователно съдържание”, тел.: 9217 724, e-mail: r.vasileva@mon.bg

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лица за контакти:
Камелия Колева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и  подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 455, е-mail: k.koleva@mon.bg
Тотка Иванова – държавен експерт в дирекция „Достъп до образование и   подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 432, е-mail: t.ivanova@mon.bg
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 440, е-mail: n.tomova@mon.bg
Тихозар Кръстев – младши експерт в дирекция „Достъп до образование и  подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 482, е-mail: Tihozar.Krastev@mon.bg

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Стоянка Почеканска – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 454, е-mail: s.pochekanska@mon.bg
Снежинка Матакиева – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 453, е-mail: s.matakieva@mon.bg
Валентина Иванова – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 581, е-mail: v.ivanova@mon.bg
Емилия Попова – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 472, е-mail: e.popova@mon.bg

Mярка „Без свободен час”

Лица за контакти:
Наталия Михалевска – началник на отдел  в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Керка Андонова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

Лице за контакт:
Емилия Григорова – главен експерт в отдел „Общо образование”  в дирекция  „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 569, e-mail: egrigorova@mon.bg

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителните групи”

Лице за контакт:
Ваня Трайкова – главен експерт в отдел „Общо образование”  в дирекция  „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 443, e-mail: v.stoianova@mon.bg

Модул „Осигуряване на обучението на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лице за контакт:
Рени Рангелова – държавен експерт в отдел „Общо образование”  в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 499, e-mail: r.rangelova@mon.bg

Модул „Осигуряване на обучението на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лице за контакт:
Снежинка Матакиева – главен експерт в отдел „Общо образование”  в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 453, e-mail: s.matakieva@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ“

Ръководител: Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, тел.: 02/9217 554, e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg
Членове:
Елка Йорданова – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, тел.: 02/9217 748, e-mail: e.yordanova@mon.bg
Жасмина Александрова – началник на отдел в НИОКСО

Курс, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от Мемориалния център в памет на мъчениците и героите на Холокоста „Яд Вашем“ в Йерусалим, през месец септември 2015 г.

Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, ЦЕРН, Женева, Швейцария, 03.10-11.10.2015 г.

НОВО!!!

Краен срок за подаване на заявления: 21.08.2015 г. включително

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА“

Ръководител: Йонко Иванов – началник на отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, тел.: 02/9217 684, e-mail: y.ivanov@mon.bg
Членове:
Георги Илиев – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, тел.: 02/9217 496, e-mail: g.iliev@mon.bg
Велимир Бенов – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, тел.: 02/9217 479, e-mail: v.benov@mon.bg

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

Ръководител: Виктор Атанасов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии в училище”, e-mail: vatanassov@mon.bg
Членове:                                                        
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии в училище“, тел.: 02/9217 457, e-mail: d.tzvetkov@mon.bg
Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии в училище“, тел.: 02/9217 551, e-mail: j.alexieva@mon.bg
Стела Колева – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии в училище“, тел.: 02/9217 519, e-mail: s.koleva@mon.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам