Съдържание

Във връзка с проведения конкурс на 04.05.2015 г. за преподаватели сред българските общности зад граница, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/2993 г. бяха класирани следните кандидати за обявените места:

1. За преподавател по български език и литература в Билоцерковско специализирано училище № 1 със засилено изучаване на славянски езици, гр. Била Церква, Киевска област, Украйна

Галина Николаева Григорова - Духнева

2. За преподавател по български народни инструменти в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна

Димитър Митков Стоев

3. За преподавател по история, култура и традиции на българския народ в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова

Катерина Иванова Данаилова

Резервни кандидати:
1. Петър Христов Машков
2. Любен Борисов Добрев

4. За преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя-Пержей, Република Молдова

Вероника Николаевна Гоженко

Резервни кандидати:
1. Тихомир Иванов Борисов
2. Костадинка Димитрова Михайлова

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам