Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Информационни и комуникационни технологии”, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-398 от 02.04.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Виктор Владимиров Атанасов
  2. Ивелин Костов Костов
  3. Кинчо Тодоров Камбуров
  4. Емил Иванов Малинов
  5. Николай Дилов Дилов
  6. Асен Димов Хубчев
  7. Симеон Иванов Симеонов
  8. Светослав Илиев Чушков

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 27.04.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 2 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 27.04.2015 г. в 14.00 часа в зала 2 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 27.04.2015 г. от 14.10 часа в зала 2 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз  Дондуков №2А.

II. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам