Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „главен експерт”  в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-382 от 27.03.2015 г на министъра на образованието и науката, реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Любомир Йорданов Димитров
  2. Елена Георгиева Грънчарова
  3. Валентин Данчов Вълчев
  4. Любомир Серафимов Илчев
  5. Владимир Георгиев Манолов
  6. Весела Тонева Кънева
  7. Веселина Манолова Будинарска - Тюфекчиева
  8. Мариета Иванова Рашкова – Попова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 24.04.2015 г. в 14.00  часа за решаване на тест в зала 3 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 24.04.2015 г. в 17.00 часа в зала 3 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.04.2015 г. от 11.00  часа в зала 1 на VІІ етаж в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Лазар Стефанов Петров
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изискваните за заемане на длъжността съгласно обявлението  4 години професионален опит, а именно в консултации при подготовка на документи за участие в европейски и международни конкурси в областта на научните изследвания и иновациите, внедряване на информационни технологии в областта на науката и научните изследвания, или присъден  III младши ранг

Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изискваните за заемане на длъжността съгласно обявлението  4 години професионален опит, а именно в консултации при подготовка на документи за участие в европейски и международни конкурси в областта на научните изследвания и иновациите, внедряване на информационни технологии в областта на науката и научните изследвания, или присъден  III младши ранг

Теодора Георгиева Георгиева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изискваните за заемане на длъжността съгласно обявлението  4 години професионален опит, а именно в консултации при подготовка на документи за участие в европейски и международни конкурси в областта на научните изследвания и иновациите, внедряване на информационни технологии в областта на науката и научните изследвания, или присъден  III младши ранг

Теменужка Иванова Благоева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: Представените документи не удостоверяват изискваните за заемане на длъжността съгласно обявлението  4 години професионален опит, а именно в консултации при подготовка на документи за участие в европейски и международни конкурси в областта на научните изследвания и иновациите, внедряване на информационни технологии в областта на науката и научните изследвания, или присъден  III младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам