Съдържание

Стипендии за български граждани за обучение в Руската федерация

Министерството на образованието и науката на Руската федерация и РОССОТРУДНИЧЕСТВО обявяват предоставянето на 150 стипендии за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър", образователно-квалификационна степен „магистър", образователна и научна степен „доктор“, за частичен срок на обучение или специализация в руски висши училища, считано от учебната 2015-2016 година.

Одобрените кандидати ще бъдат освободени от заплащане на такса за обучение, ще им бъдат предоставени месечна сума, общежитие при условията за руски граждани, които се обучават за сметка на федералния бюджет.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следния електронен адрес:
http://rkic-bg.com/ru/obrazovanie-v-rossii/ob-yavlenie-o-prieme/item/23048-обява-за-прием-в-русия-на-2015-2016-учебна-година.html

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи съгласно изискванията, посочени от руската страна до представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО  в София - ул. Шипка № 34, отдел „Наука и образование", кабинет 212.

Крайният срок за подаване на документи е 20 март 2015 г.

За контакти И информация: тел. 02 946 19 06; 02 943 35 23;
rkic.sofia@gmail.com; info@rkic-bg.com; dihanova.kalina@mail.ru - представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в Република България.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам