Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри ”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-76/20.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Елеонора Маринова Мирнова
 2. Албена Петрова Каменова
 3. Недялко Христов Колев
 4. Мариана Радева Йорданова
 5. Розета Кирилова Заркова
 6. Тодор Росенов Петров
 7. Бистра Христова Николова
 8. Величка Атанасова Колева
 9. Мартин Огнянов Димитров
 10. Нуртен Хасанова Махмуд
 11. Иванка Йорданова Темелкова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.03.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 05.03.2015 г. в 13.50 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 05.03.2015 г. от 15.00 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не допуска до конкурс кандидата:

Павлина Михайлова Русева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит най-малко 1 година на длъжност „учител“ и опит в дейностите по квалификация на педагогическите специалисти или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам