Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт – координатор дейности ”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-74/20.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Марияна Петрова Богомилова
 2. Младен Николов Христов
 3. Наталия Съйкова Иванова
 4. Константина Йорданова  Господинова
 5. Александър Димитров Русев
 6. Стелиян Валериев Бенев
 7. Даниел Демирев Демирев
 8. Илиана Пенчева Пенчева
 9. Пенко Николов Пенчев
 10. Мирослав Николаев Миленов
 11. Албена Огнянова Райчева
 12. Ростислава Тодорова Костадинова
 13. Камелия Димитрова Димитрова
 14. Анна Володиева Христова
 15. Виктор Руменов Нейков
 16. Боряна Сашева Драганова
 17. Василена Златкова Кондова
 18. Йордан Николаев Николов
 19. Ренета Живкова Петрова
 20. Мартин Росимиров Мишев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06.03.2015 г. в 11.00 часа за решаване на тест в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 06.03.2015 г. в 13.20 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 06.03.2015 г. от 14.30 часа, в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Деница  Петрова Герчева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.

Деница Иванова Йотова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.

Десислава Николова Колева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.

Галина Николаева Кръстева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.
Даниела Иванова Георгиева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.

Юлияна Иванова Василева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.

Веселина Добринова Неделчева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.

Младен Любенов Радев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.

Боряна Константинова Косева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.

Роза Иванова Атанасова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Икономика“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам