Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността  „старши експерт по финансово осигуряване”,
отдел  „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
Регионален инспекторат по образованието – Русе

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-35/14.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Петър Иванов Иванов
  2. Евгений Минчев Маринов
  3. Венцислав Руменов Николаев
  4. Татяна Димитрова Борисова
  5. Мариана Йорданова Петрова
  6. Андреана Йорданова Ковачева
  7. Надя Христова Александрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на  16.02.2015 г. в 10.30 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 16.02.2015 г. от 13.30 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 16.02.2015 г. от 13.40 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

II. Не се допускат до конкурс кандидатите:

Полина Валентинова Кожухарова-Михайлова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит една година, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Стелияна Тодорова Тодорова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит една година, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Десислава Димитрова Василева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит една година, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Тодор Костов Христов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит една година, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

Ирина Лиен Хо    
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители- Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на минимален професионален опит една година, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит или притежаван V младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам