Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ за докторантска и пост докторантска програма "Eugen Ionescu" за академичната 2014-2015 година

Български граждани могат да вземат участие в докторантска и пост докторантска програма "Eugen Ionescu" за академичната 2014-2015 година. Програмата е създадена от Румънското правителство през 2007 г. след Единадесетата среща на Франкофонията и е управлявана от Университетската агенция на франкофонията (УАФ).

Програмата е насочена към докторанти и изследователи от държави членки на Международна организация на Франкофонията (МОФ). Стипендиите са предоставени от Румъния, чрез Министерството на външните работи на Румъния, като приоритет имат кандидатурите, които идват от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Продължителността на курса е 3 месеца, започващ от 1 март 2015 г. Следва да се отбележи, че румънското Министерство на външните работи не приема директно кандидатурите.

Крайният срок за предаване на кандидатури за докторската и пост докторската програма "Eugen Ionescu" за академичната 2014 - 2015 година е 14 декември 2014 г.

Процедурата за предаване на кандидатурите е както следва:

  • Всеки кандидат се свързва с един от румънските университети,  включени в програмата, и след като бъде приет от него, те трябва да предадат файл с кандидатурата си на регионалния офис на УАФ за ЦИЕ със седалище в Букурещ;
  • Селекцията на кандидатурите по научни критерии се извършва от регионална комисия от експерти;
  • Крайният избор на кандидатури се изпълнява от съставна комисия, в която румънското Министерство на външните работи има правото да реши, взимайки предвид интересите на Румъния и приоритетите на външната политика;
  • Резултатът от процедурата и имената на избраните се обявяват на сайта на програмата.

Допълнителна информация за докторантска и пост докторантска програма "Eugen Ionescu"    за    академичната    2014-2015 година може да бъде намерена на http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/bourses-eugen-ionescu-14-15-арре1/

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам