Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт”, отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-1447/17.09.2014 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Тодор Маринов Миков
  2. Росица Сашова Антова
  3. Невена Стефанова Цачева
  4. Снежина Димитрова Георгиева
  5. Донка Боянова Христова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.10.2014 г.  в 9.00 часа за решаване на тест в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 08.10.2014 г. в 14.15 часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 08.10.2014 г. от 14.30 часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

II. Не допуска до конкурс кандидатите:
 
Маргарита Веселинова Ралчева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:  Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит  - 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета, или III младши ранг.

Райна Бисерова Стойкова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:  Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит  - 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета, или III младши ранг.

Димитър Петров Петров
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:  Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит  - 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета, или III младши ранг.

Милена Цветанова Лекова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:  Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит  - 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета, или III младши ранг.

Катя Георгиева Драганова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:  Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит  - 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета, или III младши ранг.

Ирена Георгиева Василева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:  Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит  - 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета, или III младши ранг.

Люба Емилова Иванова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:  Представените документи не удостоверяват изисквания съгласно обявлението минимален професионален опит  - 4 години стаж на ръководна, експертна или учителска длъжност в системата на народната просвета, или III младши ранг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам