Съдържание

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА НА АСЕМ „ДУО-Тайланд 2015 г."

Програмата за приятелство „АСЕМ ДУО" е част от сътрудничеството в областта на образованието по линия на форума Азия - Европа (АСЕМ). Целта й е да засили образователния и културния обмен между университети от двата континента.

Като част от тази програма, „ДУО-Тайланд" набира европейски и тайландски студенти, обучаващи се предимно в областта на алтернативните енергии, информационните технологии, нанотехнологиите, европейско право и др. Срокът за подаване на документи е 29 август 2014 г., като обменът трябва да приключи преди септември 2015 г.

Кандидатите следва да отговарят на следните общи изисквания:

  • Да са редовни студенти;
  • Да не са кандидатствали по други подобни програми;
  • Да владеят много добре английски език;
  • Да имат добър успех.

Обменът се осъществява между университети, които са сключили споразумение по програмата. Обучението е с продължителност 4 месеца. Месечната стипендия на одобрените европейски кандидати е в размер на 800 евро и се предоставя от Комисията по висше образование към Министерство на образованието и науката в Тайланд. Партниращият български университет следва да се ангажира да освободи от такси за обучение тайландските студенти, приети на обучение по програмата.

Конкретните изисквания, процедурата за кандидатстване, както и необходимите документи за участие могат да бъдат намерени на:

www.asemduo.org
www.inter.mua.go.th

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам