Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”, отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси”

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-789/22.05.2014 г.на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Лили Андреева Андреева
 2. Васил Генов Ненов
 3. Елена Красимирова Кандева
 4. Мартен Петров Калеев
 5. Марияна Недялкова Ятанска
 6. Екатерина Николова Терзиева
 7. Стоян Василев Василев
 8. Красимира Иванова Попова
 9. Елка Николова Линдова
 10. Михаил Иванов Ставрев
 11. Лазар Василев Белухов
 12. Милен Стефанов Николов
 13. Юлия Руменова Иванова
 14. Ели Борисова Андонова
 15. Таня Георгиева Иванова
 16. Димитър Атанасов Зафиров
 17. Евдокия Николова Иванова
 18. Венелина Вангелова Димитрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 02.07.2014 г., в 10.00 часа, в зала 2 на VІІ етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз  Дондуков” № 2А.

Резултатите на кандидатите от решаването на теста ще бъдат обявени на 02.07.2014 г., в 13.30 часа, в зала 2 на VІІ етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 02.07.2014 г., от 14.00 часа, в зала 2 на VІІ етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам