Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „младши експерт - човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието  – Кюстендил

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-519/08.04.2014 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Илияна Бойчева Базиргянова
 2. Вероника Ангелова Алипасалис-Табачка
 3. Петя Иванова Димитрова
 4. Емил Кирилов Митев
 5. Галина Петрова Гедикова
 6. Денислава Валентинова Георгиева
 7. Весна Стоядинова Станкова
 8. Диана Красимирова Венкова
 9. Поля Василева Велинова
 10. Даниела Здравкова Апостолова
 11. Катя Иванова Кирилова
 12. Милена Павлова Сергилова
 13. Алек Георгиев Георгиев
 14. Камелия Младенова Анева-Андонова
 15. Радостина Любомирова Беркова-Петрова
 16. Лидия Ангелова Пенева
 17. Анита Кирилова Йорданова
 18. Елеонора Маргаритова Христова-Спасова
 19. Антонио Валериев Ангелов
 20. Теменужка Георгиева Джагалова
 21. Ели Руменова Джикова
 22. Ивона Валентинова Стоянова
 23. Ивайло Георгиев Стойков

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.05.2014 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала 1 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 10.05.2014 г. 14.00 часа, в зала 1 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 13.05.2014 г. от 13.00 часа, в зала 1 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам