Съдържание

ПРОЕКТИ по СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЖАН МОНЕ”

На 27.10.2010 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана Покана за представяне на предложения за изпълнение на програмата „Учене през целия живот” през 2011 г.

В областта на висшето образование секторната програма „Жан Моне”, която е част от общата рамкова програма, е от първостепенно значение за висшите училища при обучението и изследванията в областта на европейската интеграция.

Крайният срок за представяне на нови проекти за финансиране е 15.02.2011 г.

Основната информация за програмата „Жан Моне”, включително и формулярите за заявление за участие са представена на интернет страницата:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011_en.php,
а основната част от нормативната уредба е на адрес:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам