Съдържание

Обучение на български студенти в Арабска република Египет през 2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение на български студенти в Арабска република Египет през 2011 година

Правителството на Арабска република Египет отпуска две стипендии за български студенти за изучаване на арабски език за срок от осем месеца през 2011 г. Стипендиите включват освобождаване от такси за обучение. Всички останали разходи се поемат от кандидатите.

Документи за кандидатстване:

  • Диплома за завършено средно образование;
  • Удостоверение от висше училище, че кандидатът изучава арабски език;
  • Попълнени формуляри;
  • Удостоверение за раждане;
  • Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че кандидатът не е болен от заразни болести;
  • Копие на паспорта и шест снимки;
  • Приемат се оригинални документи, преведени на арабски, английски или френски език, легализирани в Министерството на външните работи на Република България.

Документите се подават в Посолството на Арабската република Египет в София в срок до 28 февруари 2011 година.Посолството ще проведе с кандидатите тест за определяне на нивото на владеене на арабски език. На одобрените кандидати няма да бъде разрешено да работят по време на обучението в Египет.

За повече информация: тел. 988 1509 в Посолството на Арабската република Египет в София.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам