Съдържание

Обучение в Будапещенския университет „Корвинус”

ИНФОРМАЦИЯ за възможност за обучение в Будапещенския университет „Корвинус” по магистърска програма, свързана с проблемите на икономиката и бизнеса

Университетът „Корвинус” в Будапеща е водещо висше училище в областта на икономическите науки в Унгария, известен в миналото като Будапещенски икономически университет и Висш икономически институт „Карл Маркс”, в който се обучават множество чуждестранни студенти, включително и от България.

Факултетът по икономически науки към Университета „Корвинус” е обявил двугодишна магистърска програма по международна икономика и бизнес (Master of art in International Economy and Business) за учебната 2010-2011 г. Обучението ще се проведе на английски език.   

Приемният изпит за кандидатите от чужбина е организиран по електронен път.

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване може да се намери на интернет-страницата на университета: http://economics.uni-corvinus.hu или на адрес: info.economiks@uni-corvinus.hu.

Интересуващите се от обучението по магистърската програма могат да получат и печатна брошура на английски език на Факултета по икономически науки към Университета „Корвинус” в Министерството на образованието, младежта и науката, бул. „Княз Дондуков” № 2 А, София, стая № 552, тел. 9217 401.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам