Съдържание

Ромският образователен фонд отпуска стипендии за студенти от ромски произход

Проект „Ромско здравеопазване" на Институт Отворено Общество - Будапеща в сътрудничество със Стипендиантската програма на Ромския образователен фонд реализират съвместно със Стипендиантската Програма "Лидери в здравеопазването: ново поколение от професионалисти в здравната система". Тя е разработена в изпълнение на международната инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." и представлява първата по рода си програма в Централна и Източна Европа.

Програмата е насочена към ромски студенти и кандидат-студенти, които учат в медицинските университети, в професионални медицински училища (колежи за медицински сестри и акушерки, медицински училища), както и към лекари-специализанти, които се обучават в акредитирани висши училища и показват отлични постижения в професионалната си кариера.

Важно: Кандидатстването по Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд за 2011-2012 академична година ще става чрез Интернет.

На посочения по-долу адрес можете да намерите информация за конкурсите за стипендии на РОФ, както и формуляр за кандидатстване на български език.
http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship

Срокът за кандидатстване по програмата РМУСП е 30 април 2011 г.

За допълнителна информация или разяснения, моля обръщайте се към: vkarastoyanova@osi.bg

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам