Съдържание

Kонкурс за стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г.

Държавната фондация за стипендии – Гърция /I.K.Y./ обявява конкурс за 60 стипендии за следдипломно обучение за изучаване на гръцки език през 2012 г., отнасящи се за чуждестранни граждани.

Стипендиите обхващат следните възможности за обучение:

  • до 60 стипендии за участници в курсове и семинари по съвременен гръцки език и култура – за 5 месеца от 9 януари 2012 г. до 8 юни 2012 г. (отнася се за лица под 40 години /родени след 1971 г./, завършили хуманитарни, социални и политически науки и да имат основно ниво на гръцки език).

Обучаващите се в тази категория не получават диплома за завършена степен на обучение.

Кандидатите самостоятелно изпращат необходимите документи за участие в програмите до Консулската служба на Посолството на Гърция в София или Генералното консулство на Гърция в Пловдив най-късно до 30 ноември 2011 г., а по електронен път – до 15 ноември 2011 г.

Повече информация за условията за участие в конкурса и формуляр за участие може да бъде намерена на следния адрес: http://www.iky.gr.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам