Съдържание

Програма „Еразмус Мундус” през 2011 г.

На 16.12.2010 г. в Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана Покана за представяне на предложения за изпълнение на програмата „Еразмус Мундус” през 2011 г.

Екипът на Еразмус Мундус организира на 7 февруари 2011 г. в гр. Брюксел „Информационен ден”. Регистрацията за участие е открита на интернет страница http://erasmusmundusinfoday2011.teamwork.fr.

За повече информация: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/events/infoday_2011_en.php.

Свободният брюкселски университет предлага докторски програми по Еразмус Мундус. http://www.erasmusmundus-gem.eu/how_to_apply.asp

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам