Съдържание

Стипендии за български граждани за обучение в Сеулския национален университет

Сеулският национален университет предоставя до три стипендии за български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” или образователна и научна степен „доктор” в  областта на информационните технологии, считано от м. септември 2012 г.

Заинтересованите лица могат да намерят необходимите формуляри за кандидатстване, както и подробна информация за програмата на следните електронни адреси: 
http://itemep.snu.ac.kr;
www.useoul.edu;
http://itemep.snu.ac.kr/index.asp

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи, съгласно изискванията, посочени от корейския университет на следния адрес:
International IT Policy Program
Technology Management Economics and Policy Program
Bldg 37-307, Seoul National University
599, Gwanak-ro, Gwanak-gu
Seoul, Korea 151-742

Крайният срок за изпращане на документи е 27 февруари 2012 г.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам